Informujemy,
że firmy: Kati Kominki, Pan Kominek oraz Arkom nie posiadają statusu autoryzowanych dystrybutorów firmy Kratki. Firma Kratki nie utrzymuje z nimi żadnych relacji biznesowych i nie bierze odpowiedzialności za działania wymienionych podmiotów.